Украшение на елку "Снежинка Ахмада"

Украшение на елку "Снежинка Ахмада"47